Điều Khoản Sử Dụng

Cùng tham khảo ngay điều khoản và điều kiện sử dụng https://sendakimcuong.net/. Bạn nên đọc cẩn thận những chú ý dưới nhé!

Bạn không sử dụng trang web cho tất cả các mục đích bất hợp pháp nào và bạn nên tôn trọng tất cả các luật và quy định hiện hành của nhà nước.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Sendakimcuong.com là trang review sản phẩm, đưa ra các thông tin về sen đá và chúng tôi không chịu trách nhiệm khi các bạn vay hay giao dịch. Mặc dù chúng tôi cố gắng hoàn toàn chính xác trong thông tin được trình bày trên trang web và cố gắng cập nhật thông tin đó trong một số trường hợp, một số thông tin bạn tìm thấy trên trang web có thể hơi lỗi thời nhưng chúng tôi sẽ có gắng cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Chúng tôi sẽ sửa đổi và bổ sung thêm các Điều khoản và Điều kiện ngay ở trên mà không cần báo trước.